www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

ตรวจดู www.พวกเราชนะ.com สมัครสมาชิกพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมพร้อม เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงการ “พวกเราชนะ” ได้รับความพึงพอใจจากสามัญชนติดตามข้อมูลข้อมูลโดยตลอด โดยหวังจะได้เรื่อง “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่ายังชีพให้แก่สามัญชน เพราะเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาโควิด” หากว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่สามัญชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะไตร่ตรองจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมสามัญชนทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ สมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีเชื้อชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 โดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับผลดีชดเชยกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคมในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ
3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าจ้างจากหน่วยงานของรัฐโดยตรงในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการเงินของเมือง พ.ศ. 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติกฎระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่ปรับปรุงเพิ่มเติมอีกในวันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบโครงการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเบี้ยบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กรุ๊ปผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com

กรรมวิธีการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com และเริ่มกระทำสมัครสมาชิก “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าปริมาณสิทธิ สามัญชนสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกพวกเราชนะ” แล้วจะมีเนื้อหาของโครงการ เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ และกติกาต่างๆเกี่ยวกับโครงการพวกเราชนะ และมีช่องให้คลิก “ยืนยัน”
และเข้าสู่หน้าเนื้อหาส่วนตัว หน้านี้สามัญชนควรต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ดังเช่นว่า ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีที่เกิด และเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะกระทำประมวลผล ให้รอคอยชั่วประเดี๋ยว ภายหลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะปฏิบัติงานตรวจดูคุณลักษณะ ตามเงื่อนไขโครงการ

แม้พบปัญหาสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com ถามไถ่พอดี สศค. โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)