AIS ผนึก ออมรอน ดัน 5G หนุนยกระดับโรงงานอัจฉริยะ 4.0

29 ก.ค. 2564 นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business กล่าวว่า “จากแผนงานของ AIS ที่มุ่งขยายศักยภาพ 5G เพื่อร่วมยกระดับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตนั้น

เรายังคงเดินหน้าเชื่อมต่อการทำงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อให้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสำคัญสำหรับเพื่อการสนับสนุนการทำงานของภาคอุตสาหกรรมในทุกแบบ โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่จะนำมาซึ่งการก่อให้เกิดความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย สู่เป้าหมายที่จะร่วมทำให้ภาคอุตสาหกรรมและภาคการสร้างมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องยนต์สำคัญสำหรับเพื่อการเคลื่อน โดยยิ่งไปกว่านั้นในตอนระหว่างการแพร่ระบาดที่ต่างจะต้องปรับนิสัยให้มีความพร้อม