เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านเราชนะ ที่สมัครสมาชิกร่วมโครงการเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ แล้วก็ร้านในโครงการคนละครึ่ง ที่ปรับปรุง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของพลเมืองผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 กุมภาพันธ์64) ข้างหลังโครงการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินส่งเสริมช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่พลเมืองที่ได้รับผลพวงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 กรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เมือง งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท แล้วแต่กรณีแล้ววันนี้(5 กุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกอาทิตย์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

การใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของพลเมืองผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
กรรมวิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรสวัสดิการที่เมือง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-กำหนดจำนวนเงิน
-รับรองการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการเสร็จ
กรรมวิธีการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-กำหนดจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน