เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ปัจจุบัน วันนี้ (5 ก.พ.) สำนักงานบริหารหนี้ฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “พวกเราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนจำหน่าย อาทิเช่น – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.กสิกรไทย และก็ บมจ.ไทยพาณิชย์
“ประชาชาติธุรกิจ” สะสมวิธีการจองพันธบัตร “พวกเราชนะ” อีกทั้ง 2 แนวทาง ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน ต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้น สามารถทำรายการจำหน่ายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและก็เว็บ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ซื้อที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนถึงที่กะไว้แบงค์ตัวแทนจำหน่าย ดังนี้
• แบงค์ไทยพาณิชย์
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทวดา
• แบงค์กสิกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นสามารถทำรายการจำหน่ายถึงที่กะไว้ สาขาแบงค์ตัวแทนจำหน่าย