เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ “บัตรคนจน” 12 เดือน

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน (ต.ค. 64-ก.ย. 65)

วันที่ 4 ต.ค. 2564 นักข่าวกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงความเห็นเห็นชอบขยายช่วงเวลามาตรการทุเลาภาระค่าไฟและก็ค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ตุลาคม 2564-เดือนกันยายน 2565 รวมช่วงเวลา 12 เดือน โดยคนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถสมัครสมาชิกผ่านเว็บ หรือวอล์กอิน ไปยังหน่วยงานของการประปา และก็การไฟฟ้าได้

ขั้นตอนสมัครสมาชิกรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า” บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน
“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิแห่งรัฐ ที่มีสิทธิรับส่วนลดค่าน้ำประปาและก็ค่าไฟ ก่อนจะทำการสมัครสมาชิก มาให้ดังต่อไปนี้

เงื่อนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครอบครัวต่อบิลเดือน และก็ต่อหนึ่งลำดับที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินสนับสนุนค่าไฟประจำเดือน จากที่เจาะจงในใบแจ้งค่าไฟแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครอบครัวต่อบิลเดือน ในกรณีที่ค่าไฟเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะมิได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าจำต้องชำระเงินค่าไฟเต็มปริมาณจากที่เจาะจงในใบแจ้งค่าไฟ และก็กรมบัญชีกลางจะชำระเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ถัดไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะมิได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และก็ปรารถนาใช้สิทธิสำหรับในการช่วยเหลือค่าไฟ จำต้องสมัครสมาชิกผ่านช่องทางที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด และก็ให้ข้อมูลถูกต้องครบสมบูรณ์
6. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ค่าไฟประจำเดือน ต.ค. 2564 – เดือนกันยายน 2565

เงื่อนรับสิทธิลดค่าน้ำ
1. จำต้องสมัครสมาชิกขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับ กปน. โดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยสมัครสมาชิกรับสิทธิ์ไว้กับ กปน. แล้ว ไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่

2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือน ต.ค. 2564 – เดือนกันยายน 2565

3. ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่มีการใช้น้ำประปาประจำเดือนไม่เกิน 315 บาท

หากมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการผลักดันและสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาตามปริมาณค่าน้ำประปาที่ใช้จริง
หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการผลักดันและสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาปริมาณ 100 บาท
หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะมิได้รับการผลักดันและสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา
4. ผู้ใช้น้ำจำต้องชำระเงินค่าน้ำประปาจากที่เจาะจงในใบแจ้งค่าน้ำประปา ให้การประปานครหลวงตามธรรมดา (รองรับทุกช่องทางการชำระเงินที่ กปน. มีให้บริการ) และก็กรมบัญชีกลางจะโอนเงินการผลักดันและสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกค้าในตอนกลางเดือนถัดไป

5. สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในห้องเช่าหรือห้องชุด