เงินช่วยเหลือลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนไป 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มชำระเงินสงเคราะห์ลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยชำระเงินสงเคราะห์ลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ทีแรกเกิด-6 ปี ครั้งละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการชำระเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่ม.ค.-มีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีสงเคราะห์ลูก (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องแต่เห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีสงเคราะห์ลูก เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีสงเคราะห์ลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมในปัจจุบัน ก็เลยจำเป็นที่จะต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าหากมีเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติม ผู้เอาประกันตนสามารถถามไถ่ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจ.กรุงเทพฯพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินสงเคราะห์ลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• ต่อจากนั้นเข้าระบบ ถ้าหากยังไม่ได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียน)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินสงเคราะห์ลูก เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1