อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ เที่ยวนี้โหดเหี้ยม แบบ 6 เดือนตุลาคม 19

ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ ท่องเที่ยวนี้จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 สามัญชนทึ่ม-ชั่วช้า-ชั่ว-เห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เดือนเมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อานนท์ อำนาจวรวิชญ์ คุณครูประจำแผนกสถิติปรับใช้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ใจความผ่านเฟซบุ๊กเรื่องการรัฐประหาร ระบุว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ แล้วก็จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 เดือนตุลาคม 2519 ด้วย ใจความมีดังนี้

รัฐประหารมีความจำเป็นสำหรับในการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารไม่ได้ทำให้ประเทศไทยรุ่งเรืองนัก แม้กระนั้นทำให้ไม่ย่อยยับหรือตามทั้งหมดกำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีระบบประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด ประเทศไทยรุ่งเรืองไปน้อยมาก ตีกันอย่างหนัก ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบแบบยุคพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับประเทศไทยมากมาย แม้กระนั้นจำเป็นต้องได้คนเก่งแล้วก็คนดีแบบป๋าเปรมครับผม
หากสถานการณ์มันกัดกร่อนมากมาย รัฐประหารมีความจำเป็น คุ้มครองสงครามกลางเมือง กำจัดภัยของชาติแล้วก็ราชบัลลังก์ ผมมีความรู้สึกว่าอีกไม่นานความจำเป็นที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ เป็นไปไม่ได้หลบหลีก แล้วก็รัฐประหารท่องเที่ยวนี้จำเป็นต้องกำจัดให้หมดสิ้นไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จึงควรชั่วร้าย แบบ 6 เดือนตุลาคม 19 ที่ทำให้กรรมวิธีการฝั่งซ้ายจัดกระเจอะกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดขึ้นมาแทบ 30 ปี ท่องเที่ยวนี้ก็จึงควรทำ กำจัดขยะแผ่นดินให้หมดสิ้นเสียก่อน แล้วรีบถวายคืนพระราชอำนาจ

ประเทศไทยจำเป็นต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จึงควรเป็นระบบประชาธิปไตย (Democracy) อะไรเลย

หากสามัญชนทึ่ม สามัญชนชั่วช้า สามัญชนชั่ว สามัญชนเห็นแก่ตัว เป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อใด วอดวายเมื่อนั้น สามัญชนยิ่งใหญ่ไม่ได้ จำเป็นต้องประโยชน์ที่ได้รับมาจากสามัญชนยิ่งใหญ่ ท่านพุทธขี้ข้าภิกขุกล่าวไว้ สามัญชนควรจะมีธรรมะก่อนจึงเป็นระบบประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจำเป็นต้องมาก่อน

anon1