องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 มิ.ย.) นายแพทย์เพชรตาแมว ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความก้าวหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์นาให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และก็ค่าสัญญาประกันภัยรายตัว ซึ่งภายหลังจากนี้สัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนจะไปกำหนดราคากึ่งกลางค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลต่อไป
ช่วงเวลาเดียวกันแต่ละโรงพยาบาลจะได้ประกาศให้พลเมืองสั่งจองหรือยืนยันการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อหน่วยงานฯ จะได้ดำเนินการแบ่งสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และก็งวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการดำเนินการหาวัคซีนเพิ่มเติมนั้น หน่วยงานฯ ได้ประสานกับบริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว ถ้าได้รับการรับรองจำนวนเพิ่มอีกจากบริษัท ทางหน่วยงานฯ แจ่มแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาขายให้กับโรงพยาบาลเอกชนตามวิถีทางกฎระเบียบของบริษัทโมเดอร์นาต่างประเทศ
อย่างไรก็ดี ตอนวันที่ 28 มิ.ย. ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา นายแพทย์เฉลิม หาญการค้าขาย นายกสัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชน กล่าวมาว่า สัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม และก็บริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนขายวัคซีนของ โมเดอร์นา มีการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดราคาให้บริการวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาของโรงพยาบาลเอกชน โดยที่กำหนดอัตราให้บริการฉีดยาโมเดอร์นา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ และก็เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ และก็ค่ารับรองวัคซีนทั้งหมดทั้งปวงแล้ว
• รพ.เอกชนเคาะราคา “โมเดอร์นา” อีกครั้ง เข็มละ 1,700 บาท เริ่มจ่ายเงิน 1 เดือนกรกฎาคมนี้