วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า โครงงาน “เราชนะ” ภายหลังกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ สำหรับกลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงงานคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวร่วมกัน ที่การันตีตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถตรวจตราผลของการคัดเลือกกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่อยากตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “ตรวจตราสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจตราสถานะ
• เลขลำดับบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบบริบรูณ์แล้ว กดคำว่า “ตรวจตราสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติแล้วก็ได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าโครงงานเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์คราวแรกในวันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณ 2,000 บาท แล้วก็จะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกเมื่อเชื่อวันวันพฤหัสบดีกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้ว แล้วก็สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64

สำหรับกลุ่มสามัญชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจตราสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดเลือกกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความมุ่งหมายขอทบทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความมุ่งหมายได้ตั้งแต่วันที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 แล้วก็สามารถตรวจตราผลของการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วเหมือนกัน
แต่ กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดเลือกกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นดีเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 แล้วก็กระทรวงการคลัง จะจัดว่าผลของการพินิจทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.