ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สิทธิ์ยังเหลือ ผู้สมัครใหม่รับรวดเดียว 4,500 บาท

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 3” สิทธิ์ยังไม่เต็ม ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยจ่ายทั้งหมด 4,500 บาท

จากกรณี คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินเกื้อหนุนโครงงาน “คนละครึ่ง ระยะที่ 3” โดยเสริมเติมวงเงินเกื้อหนุนรัฐร่วมจ่ายรอบที่ 3 ปริมาณ 1,500 บาทต่อคน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงงานคนละครึ่งระยะที่ 3 ปริมาณไม่เกิน 28,000,000 คน
ดังนี้ กระทรวงการคลัง จะโอนวงเงินเกื้อหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์โครงงานคนละครึ่งเฟส 3 รอบที่ 3 เสริมเติมปริมาณ 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิ์ยังเหลือให้อัตโนมัติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเดือน ธ.ค. 2564
อย่างไรก็แล้วแต่ สำหรับพลเมืองที่พึงพอใจเข้าร่วมโครงงาน “คนละครึ่งเฟส 3” ยังสามารถสมัครสมาชิกอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ของทุกวี่วัน ผ่านเว็บ www.คนละครึ่ง.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตราบจนกระทั่งจะครบ 28 ล้านสิทธิ์ โดยคนที่พึงพอใจเข้าร่วมใหม่ จะได้รับเงินรวม 4,500 บาท ซึ่งยังมีสิทธิ์เหลือกตาว่าแสนสิทธิ์.