รพ.พญาไท เปิดจอง “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงพยาบาลพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ท้องนา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนทางเลือก” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 ก.ค. 2564) เวลา 12:00 น.
จากที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนวัววิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชากรสามารถเลือกรับบริการได้ โรงพยาบาลพญาไทจึงได้เปิดให้จองวัคซีนทางเลือกดังที่กล่าวถึงมาแล้วภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์ระบุ จึงขอให้ท่านที่อยากฉีดวัคซีนรับรองการจองและชำระค่ามัดจำเต็มปริมาณ เพื่อทางโรงพยาบาลจะปฏิบัติงานแบ่งสรรวัคซีนและฉีดให้แก่คุณต่อไป

ดังนี้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงพยาบาลระบุ ขอความกรุณาปรานีพิจารณาเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขข้อกำหนดการจองวัคซีนทางเลือก Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและเวลาที่ชำระเงินก่อน-หลัง

2.ชำระค่ามัดจำเต็มปริมาณ 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่กล่าวถึงมาแล้วรวมค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ รพ.แล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (หากมี)
3.ราคาดังที่กล่าวถึงมาแล้วรวมค่ารับรองแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท พิกลพิการทุพพลภาพ 5 แสนบาทและผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีปริมาณจำกัด (ระบุไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.หลังจากชำระเงินจองแล้ว ทาง รพ. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการคืนเงินทุกกรณี ถ้าหากคราวหลังท่านไม่มุ่งหวังรับการฉีดวัคซีน สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับการฉีดวัคซีนแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะเสร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “พิจารณาและสารภาพผลิตภัณฑ์” แล้วเท่านั้น

7.เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง กรณีที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่พอหรือช้ากว่าระบุ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังต่อแต่นี้ไป
• ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่ว่าสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นฉีดวัคซีนแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตต่อไป โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อนัดหมายให้แก่คุณมารับบริการฉีดวัคซีนในลำดับต่อไป โดยด่วนที่สุด (โดยคาดเดาว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงต.ค. 2564 – มี.ค. 2565)

8. กรณีทางโรงพยาบาลได้จัดแจงวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ว่าท่านไม่มุ่งหวังจะฉีดวัคซีนไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดวัคซีนให้แก่ผู้อื่นได้ โดยแจ้งทาง โรงพยาบาลที่ท่านได้กระทำจองล่วงหน้าขั้นต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันระบุนัดฉีดวัคซีน