รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นักข่าวแถลงการณ์ว่า โรงพยาบาลธนบุรี เปิดสมัครสมาชิกแสดงความพึงพอใจฉีดยาโมเดอร์ที่นา สำหรับกรุ๊ปพลเมืองทั่วไป โดยลงรายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน เดือนตุลาคม64 ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีปริมาณจำกัด
โดยจะฉีดยาผ่านเครือข่าย โรงพยาบาลธนบุรี ที่มีอยู่ทั่วราชอาณาจักร ดังต่อไปนี้
1.พื้นที่จ.กรุงเทพฯ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลธนบุรี1, โรงพยาบาลธนบุรี2 แล้วก็ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกลาง ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลธนบุรี บูรณาการ จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลดี-ธนบุรี จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วก็ โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทอง จังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลลานที่นา จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ธนบุรี จังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด แล้วก็ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดจังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วก็ โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดจังหวัดชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก ตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดเมืองจันท์
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีตัวเลขราคาที่แจ้งชัดออกมา แต่ว่าคาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วราชอาณาจักร จากที่ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเคยระบุไว้ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา