1047860-7

“พระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานไตร วัดจัดพิธีการเจริญพระพุทธมนต์วันคล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรรวมทั้งเครื่องไทยธรรม มอบให้ประธานพระสงฆ์ 41 วัด ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ตอนที่วัดศรีสุดาราม ฉีดวัคซีนวัววิดให้พลเมืองฟรี 1,000 คน มอบให้เป็นบุญกุศลแด่ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

ตอนวันที่ 26 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรรวมทั้งเครื่องไทยธรรม มอบให้ประธานพระสงฆ์ ให้กับวัดที่มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามหญิงงาม วันที่ 26 มกราคม2565 ​โดยที่วัดศรีสุดาราม พระเทวดาประสิทธิมนต์ หรือ “หลวงพ่อสามเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ รวมทั้งนายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์)​ เป็นประธานฝ่ายผู้ครองเรือน มอบให้ไตรรวมทั้งจตุปัจจัยพระราชทาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มอบให้อาหารเพล รวมทั้งมอบให้ทุนเพื่อการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์เณร นอกจากนั้นวัดศรีสุดาราม ยังร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จัดบริการฉีดวัคซีนวัววิดให้พลเมืองฟรี 1,000 คน มอบให้เป็นบุญกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามหญิงงาม​ ด้วย

1047841-1024

พระเทวดาประสิทธิมนต์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรรวมทั้งเครื่องไทยธรรมให้กับวัดศรีสุดาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในจังหวะวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามหญิงงาม วันที่ 26 มกราคม2565 นอกจากนั้นในจังหวะดังที่กล่าวผ่านมาแล้ววัดศรีสุดาราม ร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดฉีดวัคซีนปกป้องวัววิด-19 ฟรี ให้กับพลเมืองทั่วๆไปแบบวอล์กอิน ปริมาณ 1,000 คน มอบให้เป็นบุญกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามหญิงงาม โดยนับว่าเป็นวัดเดียวในประเทศที่มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งฉีดวัคซีนวัววิดให้พลเมืองฟรี เนื่องในจังหวะดังที่กล่าวผ่านมาแล้วด้วย