ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ⁣ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร

ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ที่รอบๆด้านหน้าห้องสำหรับประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี⁣

กัญชาพันธุ์ไทย ปลูกโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ขอปลูกจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกัญชาพันธุ์ไทย ประกอบด้วย หางกระรอกภูเขาพานเอสที 1, หางเสือจังหวัดสกลนครทีที 1, ตะท้องนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 และก็ตะท้องนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรเลือกพันธุ์นำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบกิจการไทย มีประสิทธิภาพในการพัฒนากัญชาพันธุ์ไทย ให้สามารถชิงชัยในตลาดโลกได้ / 21 เดือนมิถุนายน 2564 ⁣