ด่วน! “น้องชาย” เผย ความเห็น มส. ชี้การกระทำ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์

นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ความเห็น มส. ชี้พฤติกรรม “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่ธุระพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -อยู่ในข่ายแสดงความคิดเห็นด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ดำเนินการสอบด่วน

วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม นายน้องชาย นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร พูดถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ แสดงความคิดเห็นหลักการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆอีกทั้งมีการทำการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อพิจารณาความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ซึ่งนับว่าไม่เป็นธุระของวัด
นายน้องชาย พูดว่า ล่าสุด ที่ประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 ช่วงวันที่ 30 ม.ย. 2564 มีมติมีความคิดเห็นว่า ความประพฤติดังที่กล่าวผ่านมาแล้วของพระมหาสมปองอยู่ในข่ายการแสดงความคิดเห็นด้านการเมือง แล้วก็เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม แล้วก็มอบหมายให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
นายน้องชาย พูดว่า ตนกำชับให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) เร่งดำเนินการตามความเห็นมหาเถรสโมสร (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งเจ้าคณะปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมวิเคราะห์พฤติกรรมของสงฆ์ที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่ธุระของวัด เพื่อมิให้กำเนิดความเสียหายวงการพระสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนา.