ดับฝัน รพ.วิภาวดี ยกเลิก สั่งวัคซีนโควิด Moderna

ประชาชนฝันสลาย! รพ.วิภาวดี ทำหนังสือแจง เผยยกเลิกสั่งวัคซีนโควิดยี่ห้อ “Moderna” ด้านชาวโลกออนไลน์เชื่อถูกบีบและขัดขวางจนทำให้ยกเลิกการสั่งซื้อ

ช่วงวันที่ 6 พ.ค. โรงหมอวิภาวดี ได้ทำหนังสือชี้แจงถึงการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 ว่า เรียน ท่านผู้แสดงความสนใจสำหรับในการรับวัคซีน Moderna กับโรงหมอวิภาวดี ดังที่โรงหมอวิภาวดี ได้ให้ความใส่ใจกับการนำเข้าวัคซีนช่องทาง โดยหวังให้ประชากรสามารถเข้าถึงวัคซีนได้โดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ และก็ท่านได้สนใจวัคซีนช่องทาง (Moderna) กับโรงหมอวิภาวดี นั้น

โดยที่การดำเนินงานจัดซื้อวัคซีน ณ เหตุการณ์ปัจจุบันนี้ ทำให้โรงหมอวิภาวดีให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ทุกคนมิได้ ว่าจะได้รับวัคซีนในระยะเวลาใด ซึ่งโรงหมอนับว่าอาจกำเนิดการเสี่ยงแก่ท่าน และก็เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องแจ้งความเป็นจริงประเด็นนี้ต่อผู้ใช้บริการทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โรงหมอวิภาวดีจึงพินิจพิเคราะห์ตัดสินใจยกเลิกการจัดซื้อวัคซีนดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว โรงหมอวิภาวดีจึงต้องการขอประทานโทษทุกคนมา ณ โอกาสนี้ และก็ขอให้ท่านได้โปรดเข้าใจถึงความจริงใจและก็บริสุทธิ์ใจของโรงหมอที่มีต่อทุกคน ดังนี้ หากโรงหมอวิภาวดีได้รับความกระจ่างสำหรับในการที่จะทำให้คุณได้เข้าถึงวัคซีนช่องทาง โรงหมอจะขออนุญาตติดต่อท่านตามข้อมูลที่ให้ไว้ เพื่อถามไถ่ความต้องการต่อไป ขอขอบพระคุณ โรงหมอวิภาวดี

ดังนี้หลังจากที่ได้มีการโพสต์ใจความดังที่กล่าวผ่านมาแล้วออกไป ชาวโลกออนไลน์ได้แสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่เห็นว่า น่าจะเกิดขึ้นได้เนื่องมาจาก โรงพยาบาลโดนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบีบและก็กดดัน กีดกั้นการนำเข้าวัคซีน จนถึงไม่สามารถที่จะจัดซื้อได้ …