คนเมินตั๋วบิน “พวกเราท่องเที่ยวร่วมกัน” ยังคงคงเหลือ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. (ททท.) กล่าวมาว่า ตระเตรียมสรุปโครงการพวกเราเที่ยวร่วมกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังมีการจองสิทธิห้องเช่าเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว พื้นฐานคาดว่ามีเหตุที่เกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม ที่เคยเที่ยวและใช้บริการห้องเช่าเต็ม 10 สิทธิ ข้างหลัง ครม.มีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้เพิ่มมากขึ้น มีการเข้าพักบังกะโล 5 ดาวของคนภายในพื้นที่ เนื่องจากว่าถ้าเกิดสถานการณ์ปกติราคาจะแพงมาก ไม่ใช่แค่จังหวัดกรุงเทพมหานครและยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น เช่น เชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น
นักข่าวกล่าวว่า โครงการพวกเราเที่ยวร่วมกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของสามัญชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจบังกะโลและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และช่วงวันที่ 8 ก.พ.จำนวนสิทธิห้องเช่า ถูกจองหมดแล้ว ส่วนจำนวนตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.