ขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

พม. ออกนโยบายช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง รายละไม่เกิน 3,000 บาท เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอน ยื่นขอรับเงินที่นี่!

วันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2564 ผู้รายงานข่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความยั่งยืนและมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกแนวทางให้เปิดทางทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท
ข้างหลังพลเมืองผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกผ่านระบบแล้ว ทางข้าราชการกรมปรับปรุงสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะโทรกลับเพื่อสอบถาม และนัดวันลงพื้นที่เลิศบ้าน แล้ว ข้าราชการจะลงพื้นที่เลิศบ้านตามหลักและแนวทางการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจตราข้อมูลและข้อเท็จจริงดังที่กรอกเอาไว้ภายในระบบ
แล้ว ข้าราชการจะมีการตรึกตรองคุณลักษณะของผู้ขอรับเงินอนุเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามกฎระเบียบกรมปรับปรุงสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พุทธศักราช 2552 หรือเปล่า
คุณลักษณะผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน
• คนที่ประสบปัญหาความทุกข์ร้อน
• ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่ศีรษะหน้าครอบครัวเสียชีวิต ละทิ้ง หาย หรือต้องโทษติดตะราง
• เป็นผู้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรัง
• เป็นผู้พิการ ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้
• ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถที่จะดูแลครอบได้
• เป็นคนไร้ที่พึ่ง
ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงิน
1. สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ : กรมปรับปรุงสังคมและสวัสดิการ
2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (ดังเช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4. ตรวจตราความถูกต้องแน่ใจ และ “กดบันทึกข้อมูล”
ขั้นตอนการตรวจตราสถานะการรับเงิน

money1
1. เลือกรายการอาหาร “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์กรมปรับปรุงสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของคนที่ปรารถนาตรวจตราสถานะ
3. กรอกวันเดือนปีเกิดของคนที่ปรารถนาตรวจตราสถานะ ดังเช่น 21/10/2550 (ในกรณีที่มีแต่ว่าปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4. กดตรวจตราสถานะ

money2